Priser

Vennligst merk at prisene kan variere avhengig av flere faktorer. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for en nøyaktig prisvurdering og behandlingsplan basert på dine spesifikke behov.

Priser 2023

 • Undersøkelse inkl. rens og røntgen kr 1.250,-
 • Fylling 1 flate kr 950-1050,-
 • Fylling 2 flater kr 1.400-1.600,-
 • Fylling 3 flater eller flere kr 1.650-1.900,-
 • Rotfylling 1 kanal kr 4100-4.500,-
 • Rotfylling 2 kanaler kr 4.500-4.900,-
 • Rotfylling 3-4 kanaler kr 5.500-5.900,-
 • Tannrøntgen per bilde kr 120,-
 • Bedøvelse (anestesi) kr 200,-
 • Krone monolittisk kr 6.200,-
 • Implantatbasert krone kr 12500
 • Tanntrekking (ekstraksjon) kr 1.350,-

Vår pristabell gir deg en oversikt over våre tjenester og priser, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å diskutere dine spesifikke behov slik at vi kan finne den beste løsningen for deg. Vi vil alltid gjøre vårt beste for å imøtekomme dine behov og sikre at du får den behandlingen du trenger uten å måtte bekymre deg for prisen.

Refusjon

Vi forstår at tannhelsebehandlinger kan være en investering i din helse og livskvalitet. Derfor ønsker vi å gjøre det enklere for deg å få refusjon for tannhelseutgiftene dine.

HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, er den norske statens forvaltningsorgan for refusjon av helseutgifter, inkludert tannhelseutgifter. Som en godkjent tannklinikk kan vi hjelpe deg med å søke om refusjon fra HELFO. Det er visse krav som må oppfylles for å være kvalifisert for refusjon fra HELFO, og vi kan hjelpe deg med å forstå kravene og navigere gjennom prosessen med å søke om refusjon.

Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning fra HELFO før behandlingen påbegynnes. Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens 
stønadsbestemmelser.

Klikk her for mer informasjon om HELFO-refusjoner og andre støtteordninger til tannbehandling. 

NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet, kan også gi økonomisk støtte til tannhelsebehandling i visse situasjoner. For eksempel kan du være kvalifisert for støtte hvis du har en funksjonsnedsettelse som påvirker tannhelsen din eller hvis du har økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig å betale for tannbehandlingen din. Vårt erfarne team kan hjelpe deg med å forstå kravene og prosessen med å søke om støtte fra NAV.